Education|Soft Skills
May 10, 2024

Από την μάθηση στην επαγγελματική σταδιοδρομία

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Γεια σας, γονείς και κηδεμόνες! 🚀 Πρόκειται να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι το οποίο είναι κρίσιμο για τη μελλοντική επιτυχία των εφήβων – τη μετάβαση από το σχολείο στην καριέρα. Σε αυτό το άρθρο, θα διερευνήσουμε πώς οι ανθρώπινες δεξιότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι, παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε τα παιδιά σας να αποκτήσουν αυτές τις βασικές δεξιότητες.

Ανθρώπινες δεξιότητες: Οι κρυφές μας υπερδυνάμεις

Πριν βουτήξουμε στα βαθιά, ας ξεκαθαρίσουμε τι εννοούμε με τον όρο «ανθρώπινες δεξιότητες». Αυτές είναι οι ανεκτίμητες, μη τεχνικές δεξιότητες που ξεπερνούν την τάξη και το παραδοσιακό πρόγραμμα σπουδών. Είναι δεξιότητες όπως η επικοινωνία, η κριτική σκέψη, η ομαδική εργασία και η ανθεκτικότητα – δεξιότητες που αποτελούν τα δομικά στοιχεία της επιτυχίας, τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εργασιακό χώρο.

Φανταστείτε τις ανθρώπινες δεξιότητες ως τις κρυμμένες υπερδυνάμεις που δίνουν τη δυνατότητα στους εφήβους σας να ευδοκιμήσουν σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Τώρα, ας διερευνήσουμε πώς μπορούν να παρατηρηθούν στην καθημερινή ζωή:

  • Επικοινωνία: Παρατηρήστε πώς ο/η έφηβος/η σας χειρίζεται τις συνομιλίες με φίλους, δασκάλους ή μέλη της οικογένειας. Ακούνε ενεργά, εκφράζονται καθαρά και συμμετέχουν σε διαλόγους με σεβασμό;
  • Κριτική Σκέψη: Ενθαρρύνετε τον/την έφηβο/η σας να αμφισβητεί τα πράγματα γύρω του/της. Αναλύουν καταστάσεις, αναζητούν πολλαπλές προοπτικές και λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις;
  • Ομαδική εργασία: Παρατηρήστε πώς συνεργάζονται σε ομαδικά έργα ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Συμβάλλουν θετικά, σέβονται τις ιδέες των άλλων και εργάζονται για κοινούς στόχους;
  • Ανθεκτικότητα: Δώστε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τις αποτυχίες ή τις προκλήσεις. Αναπηδούν από τις αποτυχίες, μαθαίνουν από τις εμπειρίες και διατηρούν θετική στάση;

Η επιστήμη των ανθρώπινων δεξιοτήτων

Τώρα, ας προσθέσουμε λίγη επιστήμη στο μείγμα. Πολυάριθμες μελέτες έχουν τονίσει τη σημασία των ανθρώπινων δεξιοτήτων στον σύγχρονο κόσμο (MacCann et al., 2020). Οι εργοδότες συχνά δίνουν προτεραιότητα σε αυτές τις δεξιότητες όταν προσλαμβάνουν, επειδή αναγνωρίζουν ότι η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη από μόνη της δεν είναι αρκετή. Οι ανθρώπινες δεξιότητες όπως η επικοινωνία και η επίλυση προβλημάτων είναι απαραίτητες για την επιτυχία στο χώρο εργασίας.

Επιπλέον, η ακαδημαϊκή επιτυχία συνδέεται στενά με αυτές τις δεξιότητες (Panayiotou, Humphrey, & Wigelsworth, 2019). Οι έφηβοι που διαπρέπουν στις ανθρώπινες δεξιότητες τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο. Είναι πιο ικανοί στη διαχείριση του χρόνου τους, στη συνεργασία με συνομηλίκους και στην προσέγγιση της μάθησης με νοοτροπία ανάπτυξης.

Morphoses: Ο σύμμαχος σας στην ανάπτυξη των Soft Skills

Καθώς καθοδηγείτε τους εφήβους σας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι, να θυμάστε ότι δεν χρειάζεται να το κάνετε μόνοι σας. Στη Morphoses, ειδικευόμαστε στην καλλιέργεια των ανθρωπίνων δεξιοτήτων σε παιδιά και νέους εφήβους ηλικίας 6 έως 17 ετών. Η διαδικτυακή μας πλατφόρμα προσφέρει συναρπαστικές συνεδρίες προσαρμοσμένες σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και προσφέρει βιωματικές δραστηριότητες μάθησης, κάνοντας την ανάπτυξη των ανθρώπινων δεξιοτήτων μια διασκεδαστική και καθηλωτική εμπειρία. Μέσα από δραστηριότητες σχεδιασμένες για την ανάπτυξη έως και τριών ειδικών δεξιοτήτων κάθε εβδομάδα, ακολουθούμε τον βιωματικό κύκλο του David Kolb, εμπλέκοντας τους μαθητές σε συγκεκριμένες εμπειρίες, στοχαστικές παρατηρήσεις, αφηρημένη εννοιολόγηση και ενεργό πειραματισμό.

Και εδώ είναι η έκκληση μας για δράση: Μπείτε στον κόσμο της Morphoses με τον/την έφηβο/η σας. Εξερευνήστε τη μεγάλη ποικιλία των τάξεων μας και γίνετε μάρτυρας της μεταμόρφωσης καθώς αναπτύσσουν τις ανθρώπινες δεξιότητες που θα τους βάλουν στο δρόμο προς την επιτυχία τόσο στο σχολείο όσο και στη μελλοντική τους σταδιοδρομία. Μαζί, θα τους βοηθήσουμε να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες τους.

Μάθετε περισσότερα για εμάς: https://app.morphoses.io/register/login

Συμπερασματικά, καθώς οι έφηβοι σας πλοηγούνται στη μετάβαση από το σχολείο στην καριέρα, οι ανθρώπινες δεξιότητες είναι η πυξίδα τους. Αγκαλιάστε αυτές τις δεξιότητες, καλλιεργήστε τις στην καθημερινή ζωή και αφήστε την Morphoses να είναι ο έμπιστος σύμμαχος σας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι.

References

MacCann, C., Jiang, Y., Brown, L. E., Double, K. S., Bucich, M., & Minbashian, A. (2020). Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 146(2), 150–186. doi:10.1037/bul0000219. Retrieved from https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fbul0000219

Panayiotou, M., Humphrey, N., & Wigelsworth, M. (2019). An empirical basis for linking social and emotional learning to academic performance. Contemporary Educational Psychology, 56, 193–204. doi:10.1016/j.cedpsych.2019.01.009 Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X18303382?via%3Dihub

References: