Ενδυνάμωσε τους μαθητές σου μέσω soft skills

Η #1 πλατφόρμα εκμάθησης soft-skills για μαθητές (6-17)

Ας ξεκινήσουμε!
__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_
Μέσο ποσοστό ενεργοποίησης
85%
Μαθητής Morphoses

Ανακάλυψε τα οφέλη της Morphoses

Ακαδημαϊκή Επιτυχία

Η εκμάθηση soft skills οδηγεί σε αυξημένα ποσοστά αποφοίτησης και καλύτερη προετοιμασία για σπουδές ή καριέρα

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_
Δημιουργική σκέψη
Ευελιξία
Επίλυση προβλημάτων

Βελτίωση φήμης

Ξεχώρισε από τον ανταγωνισμό μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών εμπειριών.

Παρακολούθηση προόδου

Παρακολούθησε εύκολα την ανάπτυξη των μαθητών σου μέσω του διαχειριστικού εργαλείου

Εκπαίδευση προσωπικού

Εκπαίδευσε το προσωπικό σου μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος της Morphoses. Εναλλακτικά παρέχουμε εμείς πιστοποιημένους εκπαιδευτές. 

Η προσέγγισή μας

Δοκιμασμένη μεθοδολογία

Συνδυάζουμε έρευνες των Harvard & Cambridge με το πλαίσιο CASEL για αποτελεσματική μάθηση και ανάπτυξη

Live μαθήματα

Η πλατφόρμα της Morphoses παρέχει ένα ασφαλές και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που προάγει την ενεργή συμμετοχή και διασκέδαση!

Μικρές τάξεις

Συνομήλικοι μαθητές χωρίζονται σε μικρές τάξεις, για μέγιστη αλληλεπίδραση σε προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Οι εκπαιδευτές μας περνούν από ειδική εκπαίδευση, ενώ παράλληλα τους καθοδηγούμε να προωθούν την αλληλεπίδραση μέσα στην τάξη

Ώρα να επενδύσεις στην εκπαίδευση του μέλλοντος!

Κλείσε μια συνάντηση 15΄ για να σου λύσουμε όλες τις απορίες.

Ας ξεκινήσουμε!
__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_
"το 96% των διευθυντών σχολείων πιστεύει ότι η Κοινωνικο-συναισθηματική εκπαίδευση (SEL) είναι εξίσου σημαντική με την ακαδημαϊκή μάθηση;"
__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_
Ήξερες οτι…

Οι γονείς ❤️ Morphoses

Διάβασε πώς μεταμορφώνουμε ζωές

Είχε πολύ όμορφες έννοιες προσαρμοσμένες στην ηλικία των παιδιών και διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να παιδιά να τις κατανοήσουν και να τις κάνουν κτήμα τους χωρίς ουσιαστικά να το καταλάβουν.

Σόνια Λ.
Γονέας
13
χρονών

Είναι ένα πρόγραμμα που έχει μόνο να δώσει και να βοηθήσει τα παιδιά,ώστε να τα εξοπλίσει και να τα ετοιμάσει για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις ζωής στο μέλλον.

Ηλίας Κ.
Γονέας
10
χρονών

It was an exceptional program that gave kids the opportunity to learn things through play

Georgia K
Γονέας
7
χρονών

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί είναι σημαντικά τα soft skills για τους μαθητές;

Τα soft skills αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως ουσιαστική ανάγκη για επιτυχία στον 21ο αιώνα. Σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια οικονομία, η τεχνική γνώση από μόνη της συχνά δεν αρκεί για να ευδοκιμήσει ένας μαθητής σε ποικίλα περιβάλλοντα και να αντιμετωπίσει πολύπλοκες προκλήσεις. Αυτές οι δεξιότητες, εάν αναπτυχθούν από νωρίς, βελτιώνουν την επικοινωνία, τη δημιουργία σχέσεων, την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα, προετοιμάζοντας τους μαθητές για ακαδημαϊκή επιτυχία.

Πώς δημιουργείται το περιεχόμενό και σε τι βασίζεται;

Το περιεχόμενό μας δημιουργείται από έμπειρους εκπαιδευτικούς και βασίζεται σε μια σύγχρονη προσέγγιση που συνδυάζει την ακαδημαϊκή έρευνα με εκπαιδευτικές μεθοδολογίες δοκιμασμένες στην πράξη, με τη συμβολή μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος μας είναι να δημιουργούμε περιεχόμενο το οποίο να έχει ενδιαφέρον και είναι αποτελεσματικό στο να προάγει την ανάπτυξη τόσο των ακαδημαϊκών όσο και των ανθρώπινων δεξιοτήτων.

Υπάρχει τρόπος να παρακολουθώ την πρόοδο των μαθητών μου;

Ασφαλώς, data is king! Η πλατφόρμα μας σας παρέχει ένα διαχειριστικό εργαλείο που δείχνει δεδομένα και μετρήσεις σχετικά με την συμμετοχή και την πρόοδο των μαθητών, βοηθώντας στην λήψη αποφάσεων.