Education
May 1, 2024

Δεξιότητες απασχολησιμότητας: οι δεξιότητες του μέλλοντος

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Αναγνωρίζοντας ποιες είναι και τι τις καθιστά σημαντικές

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους εργοδότες και αποτελούν απαραίτητα συστατικά επαγγελματικής επιτυχίας. Γνωρίζατε ότι οι εργοδότες προτιμούν υποψηφίους με ισχυρές δεξιότητες απασχολησιμότητας, σε συνδυασμό με δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία τους; Ή ότι έχετε περισσότερες πιθανότητες να προσληφθείτε εάν διαθέτετε δεξιότητες απασχολησιμότητας σχετικές με τον συγκεκριμένο ρόλο;

Στη Morphoses αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο αυτό καλλιεργώντας τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των επόμενων γενεών. Μέσα από μια σειρά διαδραστικών δραστηριοτήτων, οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν κριτικά, να ανακαλύψουν νέες πτυχές του εαυτού τους αλλά και να διασκεδάσουν!

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας, γνωστές και ως soft skills, αποτελούν μεταβιβάσιμες δεξιότητες και βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά. Είναι πιο δύσκολο να διδαχθούν από ό,τι οι δεξιότητες που σχετίζονται με την εργασία, αλλά μπορούν να αποκτηθούν μέσω της πρακτικής εξάσκησης, όπως για παράδειγμα μέσα από τις δραστηριότητες της πλατφόρμας της Morphoses.

Photo by Austin Distel on Unsplash

Ας εξερευνήσουμε μερικά παραδείγματα δεξιοτήτων απασχολησιμότητας και τη σημασία τους στον εργασιακό χώρο.

Επικοινωνία. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες αποτελούν τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συνομιλητών, μέσω από ένα τυποποιημένο σύστημα από σύμβολα σημεία ή και συμπεριφορές. Η επικοινωνία είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε εργασίας, ενώ οι ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εκφράζουν αποτελεσματικά τις σκέψεις και τις εργασιακές τους ανάγκες.

Ομαδικότητα. Η ικανότητα συνεργασίας με άλλους ανθρώπους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου ονομάζεται ομαδικότητα. Παραδείγματα ομαδικών συμπεριφορών είναι η παροχή και η λήψη εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, η συνεργασία και η συμβολή στην απόδοση της ομάδας.

Επίλυση προβλημάτων. Η επίλυση προβλημάτων, ή η διαδικασία εξεύρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της επαγγελματικής καθημερινότητας. Η ικανότητα των εργαζομένων να ορίζουν ένα πρόβλημα και να δημιουργούν καινοτόμες και πρακτικές λύσεις μπορεί να τους ξεχωρίσει από τους άλλους και να τους οδηγήσει σε επιτυχημένες επιλογές στην εργασία τους.

Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash

Πρωτοβουλία. Η ύπαρξη ενός καινοτόμου σχεδίου ή διαδικασίας για την επίτευξη κάποιου στόχου αναφέρεται αλλιώς ως πρωτοβουλία. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν ευκαιρίες που οι άλλοι δεν βλέπουν, να είναι δημιουργικοί και να αναπτύσσουν στρατηγικούς στόχους, τότε έχουν περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας στον εργασιακό τομέα.

Οργανωτικές δεξιότητες. Ο καθορισμός σαφών και οργανωμένων στόχων είναι το κλειδί για την επίτευξή τους. Οι οργανωτικές δεξιότητες, ή η ικανότητα να χρησιμοποιούμε το χρόνο, την ενέργεια και τους πόρους μας με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας, μας επιτρέπουν να διαχειριζόμαστε καθήκοντα και πληροφορίες. Επίσης, οι εργαζόμενοι με ισχυρές οργανωτικές δεξιότητες είναι πολύ πιο εύκολο να αναφέρουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου τους.

Αυτοδιαχείριση. Η διαχείριση του εαυτού αποτελεί μια πρόκληση. Όμως, οι καλές δεξιότητες αυτοδιαχείρισης ανοίγουν το δρόμο στο προσωπικό όραμα και στην ικανότητα αξιολόγησης της προσωπικής προόδου. Ορισμένες συμπεριφορές που συνδέονται με την αυτοδιαχείριση περιλαμβάνουν την ύπαρξη ηθικής στην εργασία, την επιτυχία υπό πίεση, την επίδειξη ανθεκτικότητας και την ανάληψη ευθύνης για τις πράξεις μας.

Πληροφοριακός εγγραμματισμός. Οι δεξιότητες αυτές επιτρέπουν στους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση, να αξιολογούν κριτικά και να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα και πληροφορίες. Όταν οι εργαζόμενοι διαθέτουν βασικές γνώσεις πληροφορικής, μπορούν να περιηγηθούν με ασφάλεια στο διαδίκτυο και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία αναζητούν.

Photo by Microsoft 365 on Unsplash

Το να κατέχει κανείς όλες τις παραπάνω δεξιότητες ταυτόχρονα είναι πράγματι δύσκολο. Ωστόσο, μέσα από την καθημερινή εξάσκηση και τη δύναμη της θέλησης, ο καθένας μπορεί να τις αποκτήσει! Δίνοντας στις επόμενες γενιές πρόσβαση στη Morphoses, τους παρέχουμε μία ευκαιρία να ενισχύσουν αυτά τα soft skills, επομένως μία ευκαιρία να προοδεύσουν.

References: