Education
May 1, 2024

Επιλέγοντας ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες σχολείων

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ένας γονιός για τα δημόσια, ιδιωτικά και κατ’ οίκον σχολεία

Σύμφωνα με την UNESCO, 171 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως δε θα ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, εάν όλοι οι μαθητές των χωρών με χαμηλό εισόδημα αποφοιτούσαν από το σχολείο με βασικές δεξιότητες ανάγνωσης. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παγκόσμιας φτώχειας κατά 12%! Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 2016, 750 εκατομμύρια ενήλικες δεν διέθεταν βασικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, με τα ⅔ εκ των οποίων να είναι γυναίκες.

Με τους μαθητές να περνούν το ⅓ της ημέρας τους στο σχολικό περιβάλλον, το σχολείο καθίσταται ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση των επόμενων γενεών. Ο πρωταρχικός σκοπός της εκπαίδευσης είναι να προσφέρει στα παιδιά τις βάσεις, ώστε να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, απαραίτητες για την καθημερινή τους ζωή. Επίσης, με τη σωστή εκπαίδευση, οι μαθητές θα μπορέσουν μελλοντικά να συνεισφέρουν στην κοινωνία, έχοντας αναπτύξει την ορθολογική και κριτική τους σκέψη. Στις μέρες μας, εντοπίζουμε πολλούς διαφορετικούς τύπους σχολείου, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες και τις προτιμήσεις κάθε οικογένειας. Σε διάφορ μέρη στον κόσμο, υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι σχολείου:

 • Τα δημόσια σχολεία
 • Τα ιδιωτικά σχολεία
 • Η κατ’ οίκον διδασκαλία
Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Πιο συγκεκριμένα:

Τα δημόσια σχολεία χρηματοδοτούνται από το κράτος. Οι βασικές κατηγορίες δημόσιων σχολείων είναι:

 • Τα κλασικά δημόσια σχολεία. Βρίσκονται σε όλες τις γειτονιές και η φοίτηση σε αυτά είναι δωρεάν.
 • Τα σχολεία με εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών. Η διαφορά τους από τα παραδοσιακά δημόσια σχολεία είναι ότι εστιάζουν σε συγκεκριμένους τομείς εκπαίδευσης, όπως το STEM, η τεχνολογία, οι τέχνες κ.λ.π.
 • Τα αυτόνομα σχολεία. Τα σχολεία αυτά χρηματοδοτούνται από το κράτος, αλλά διοικούνται από ιδιωτική διεύθυνση.
 • Τα διαδικτυακά σχολεία. Προσφέρουν διαδικτυακή εκπαίδευση, η οποία μπορεί να είναι σύγχρονη, ασύγχρονη ή ένας συνδυασμός και των δυο.
Photo by CDC on Unsplash

Τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση. Αντιθέτως, απαιτούν την καταβολή διδάκτρων από τους γονείς. Οι επικρατέστερες κατηγορίες ιδιωτικών σχολείων είναι:

 • Τα κλασικά ιδιωτικά σχολεία. Ακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα της επιλογής τους.
 • Τα θρησκευτικά σχολεία. Εστιάζουν κυρίως σε θρησκευτικές σπουδές, οι οποίες μπορεί να συνδυάζονται και με ακαδημαϊκές.
 • Τα οικοτροφεία. Τα οικοτροφεία προσφέρουν στέγη στους μαθητές τους. Αποτελούν μια κοινότητα μαθητών που ζουν και εκπαιδεύονται μαζί.
 • Τα δίγλωσσα σχολεία. Τα σχολεία αυτά διδάσκουν όλο το σχολικό πρόγραμμα σε διαφορετική γλώσσα από τη μητρική των μαθητών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας των μαθητών.
 • Τα ειδικά σχολεία. Τα σχολεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί και οι φροντιστές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι επαγγελματίες, ώστε να εφαρμόζουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά πλάνα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Photo by Jessica Lewis on Unsplash

Ένας άλλος τύπος εκπαίδευσης είναι η κατ’ οίκον διδασκαλία. Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας ή κηδεμόνας αποκτά ειδική άδεια από το κράτος για κατ’ οίκον εκπαίδευση. Η οικογένεια μπορεί να ακολουθήσει το εγκεκριμένο σχολικό πρόγραμμα ή να αναπτύξει και να εφαρμόσει εκείνο που εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού της. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται είτε από ιδιώτη εκπαιδευτικό, είτε από τους ίδιους τους γονείς ή κηδεμόνες.

Όποιο τύπο σχολείου και αν επιλέξουν οι γονείς για τα παιδιά τους, ο στόχος τους είναι ο ίδιος: να προσφέρουν στους μαθητές τα εφόδια για να εξελιχθούν στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους.

Αυτό είναι και το όραμα της Morphοses.

Στη Morphoses εστιάζουμε αποκλειστικά στην καλλιέργεια των soft skills, των δεξιοτήτων εκείνων που μας επιτρέπουν να συνεργαζόμαστε καλά με τους άλλους, να διαθέτουμε ψυχική ανθεκτικότητα και να είμαστε ανεξάρτητοι, ενώ εκθέτουμε τους μαθητές μας σε διαδραστικές δραστηριότητες και ειδικά σχεδιασμένες τεχνικές και εργαλεία, όπως το Μοντέλο της Διερευνητικής Σκέψης, η Μεθοδολογία PBL, τα Έξι Καπέλα Σκέψης και πολλά ακόμα!

Συμπληρώνοντας τη σχολική εκπαίδευση, η Morphoses μπορεί να προσφέρει στα παιδιά όλες τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε να διαπρέψουν τόσο προσωπικά, όσο και κοινωνικά, τόσο σήμερα, όσο και στο μέλλον.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

References: