Education

Πλοήγηση στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Η Σημασία των Soft Skills

Morphoses | Soft Skills

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα, να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της και να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ευδοκιμήσουν σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Εκτός από την τεχνική εξειδίκευση, η σημασία των soft skills δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει τη σημασία των soft skills στην αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας βασικά χαρακτηριστικά όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ηγεσία.

Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη;

Σύμφωνα με τον McCarthy (2007), η τεχνητή νοημοσύνη είναι “η επιστήμη και η μηχανική της κατασκευής ευφυών μηχανών, ιδίως ευφυών προγραμμάτων υπολογιστών”. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από την εννοιολογική σκέψη έως την επίλυση προβλημάτων, την επικοινωνία και τις καλλιτεχνικές ενέργειες. Στον σημερινό κόσμο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT μπορούν να παρέχουν ολοκληρωμένες απαντήσεις, να επιλύουν προβλήματα και να συμμετέχουν σε συνομιλίες (Kersting, 2018).

Photo by Alexandre Debiève on Unsplash

 

Η εμφάνιση του ChatGPT και ο αντίκτυπός του

Το ChatGPT, ένα γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να εκτελεί οδηγίες και να παράγει σχετικές απαντήσεις (OpenAI, 2022). Οι δυνατότητές του σε διάφορες ακαδημαϊκές εργασίες έχουν προκαλέσει ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς, καθώς αμφισβητεί τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Έχουν επίσης εγερθεί ηθικές ανησυχίες σχετικά με τη γραφή που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη και την ακρίβεια των απαντήσεων του ChatGPT (Roose, 2023). Ωστόσο, με την εφαρμογή ορισμένων στρατηγικών, όπως το να επιτρέπεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για συγκεκριμένες εργασίες και παράλληλα να επιβλέπονται οι μαθητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τα σχολεία μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την παρουσία του ChatGPT στο μαθησιακό περιβάλλον (Roose, 2023). Ενώ το ChatGPT μπορεί να εκτελεί οδηγίες και να παράγει σχετικές απαντήσεις, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον άνθρωπο όσον αφορά την ικανότητά του για δημιουργικότητα, κριτική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και ηγεσία. Η κατοχή αυτών των soft sills θα επιτρέψει στα άτομα να εργαστούν αποτελεσματικά με το ChatGPT και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές του (Marr, 2020).

Χρήση του ChatGPT ως πηγή: Φυτεύοντας ντομάτες

Για να παρουσιάσουμε την πρακτικότητα του ChatGPT, το ρωτήσαμε πώς να φυτέψει ντομάτες σε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Η μία ήταν ένα γενικό ερώτημα σχετικά με τη φύτευση ντομάτας, ενώ η άλλη ήταν πιο λεπτομερής, ζητώντας να φυτέψουμε ντομάτες στην Αθήνα τον Μάιο. Το ChatGPT παρείχε λεπτομερείς απαντήσεις και στα δύο ερωτήματα, καλύπτοντας θέματα όπως η επιλογή της σωστής ποικιλίας ντομάτας, η προετοιμασία του εδάφους, το ηλιακό φως, το πότισμα, η υποστήριξη των φυτών, η λίπανση και η καταπολέμηση των παρασίτων.

Photo by Alex Kotliarskyi on Unsplash

 

Η σημασία των soft skills για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η κατοχή soft skills παράλληλα με την τεχνική εξειδίκευση είναι απαραίτητη. Τα soft skills είναι κοινωνικές και συμπεριφορικές ικανότητες που ενισχύουν την εργασιακή ικανότητα και την επαγγελματική επιτυχία (Herrity, 2023). Τα παρακάτω soft skills είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την πλοήγηση στον κόσμο που καθοδηγείται από την τεχνητή νοημοσύνη:

  1. Δημιουργικότητα: Παρόλο που τα ρομπότ και οι μηχανές είναι ικανά να εκτελούν διάφορες εργασίες, δεν μπορούν να φτάσουν τον άνθρωπο όσον αφορά την ικανότητα δημιουργικότητας, φαντασίας, καινοτομίας και οράματος. Με την έλευση της νέας τεχνολογίας, ο μελλοντικός χώρος εργασίας θα απαιτεί καινοτόμες διαδικασίες σκέψης, τονίζοντας τη σημασία της δημιουργικής σκέψης (Marr, 2020).
  2. Κριτική σκέψη: Η ικανότητα κριτικής σκέψης είναι ολοένα και πιο σημαντική, ιδίως καθώς προσαρμοζόμαστε στον εξελισσόμενο εργασιακό χώρο και στον μεταβαλλόμενο καταμερισμό της εργασίας μεταξύ ανθρώπων και μηχανών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα άτομα με ικανότητες κριτικής σκέψης μπορούν να επινοούν ευρηματικές ιδέες, να επιλύουν περίπλοκα ζητήματα και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πολλαπλών λύσεων, όλα αυτά μέσω λογικής και ορθολογικής σκέψης, αντί να βασίζονται στη διαίσθηση ή τα συναισθήματα (Marr, 2020).
  3. Συναισθηματική νοημοσύνη: Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να αναπαράγουν την ικανότητα των ανθρώπων να δημιουργούν ουσιαστικές συνδέσεις με τους άλλους, είναι λογικό ότι τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στον εργασιακό χώρο (Marr, 2020).
  4. Ηγεσία: Οι μελλοντικοί χώροι εργασίας αναμένεται να έχουν μια ξεχωριστή εικόνα σε σύγκριση με τους συμβατικούς ιεραρχικούς οργανισμούς. Θα υπάρξει αύξηση των ομάδων που βασίζονται σε έργα, των ομάδων που δουλεύουν από διαφορετικά μέρη του κόσμου και των προσαρμόσιμων οργανωτικών δομών. Παρ’ όλα αυτά, αυτό δεν θα μειώσει τη σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας. Παρά την εργασία σε ομάδες, τα άτομα θα εξακολουθούν να αναλαμβάνουν ηγετικούς ρόλους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων. Ως εκ τούτου, οι ηγετικές δεξιότητες, όπως η έμπνευση και η παροχή δυνατότητας στους άλλους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, θα παραμείνουν εξαιρετικής σημασίας (Marr, 2020).

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να φέρνει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, τα άτομα πρέπει να αναγνωρίσουν τη σημασία των soft skills για την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η συναισθηματική νοημοσύνη και η ηγεσία είναι βασικά χαρακτηριστικά που θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους να ευδοκιμήσουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Συνδυάζοντας αυτές τις δεξιότητες με την τεχνική εξειδίκευση, όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και να προσαρμοστούν με επιτυχία στον εξελισσόμενο εργασιακό χώρο.

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

 

Βιβλιογραφία

Herrity, J. (2023). What are soft skills? Retrieved from https://www.indeed.com/career-advice/resumes-cover-letters/soft-skills

Kersting, K. (2018). Machine Learning and Artificial Intelligence: Two Fellow Travelers on the Quest for Intelligent Behavior in Machines. Frontiers in Big Data, 1. https://doi.org/10.3389/fdata.2018.00006

Marr, B. (2020). 9 Soft Skills Every Employee Will Need In The Age Of Artificial Intelligence (AI). Retrieved from https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/09/28/9-soft-skills-every-employee-will-need-in-the-age-of-artificial-intelligence-ai/?sh=84b044654b81

McCarthy, J. (1970). What Is Artificial Intelligence? Technical report, Stanford University. Retrieved from http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/what-is-ai/index.html

OpenAI. (2022). Introducing ChatGPT. Retrieved from https://openai.com/blog/chatgpt

Roose, K. (2023). Don’t ban ChatGPT in schools. Teach with it. Retrieved from https://www.nytimes.com/2023/01/12/technology/chatgpt-schools-teachers.html

Παρόμοια Άρθρα

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Θα λαμβάνετε τις τελευταίες εξελίξεις για τεχνολογία, προϊόντα και design. Δεν σπαμάρουμε ποτέ!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ